Podmínky servisních služeb

Servisní středisko AQUA-THERMO, spol. s r.o. (dále jen servisní středisko) provádí opravy za níže uvedených podmínek:

Při zadávání písemného servisního požadavku je cena stanovena odhadem na základě popisu závady objednatelem. Servis si vyhrazuje právo, v případě potřeby překročit cenu zakázky bez předešlého souhlasu objednatele až o 20 % ze stanovené ceny, při odhadu ceny u zakázek do 1.000, -Kč bez DPH, při odhadu ceny u zakázek nad 1.000, -Kč bez DPH o 10 % ze stanovené ceny.

Na požádání objednatele servisní středisko vypracuje přesný rozpočet zadané zakázky. V případě, že tato zakázka bude vydána zpět bez provedené opravy, bude účtován úkon „ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY“ dle aktuálního ceníku. Zůstane-li písemný rozpočet 1 měsíc po vypracování bez odpovědi, bude zakázka zaslána objednateli zpět poštou na dobírku, a to bez předchozího oznámení na adresu objednatele udanou v servisním / reklamačním listu. V tomto případě bude účtován servisní úkon ZJIŠTĚNÍ ZÁVADY“ dle aktuálního ceníku + náklady na dopravu 100, -Kč bez DPH. 

Všechny přístroje, jejichž výroba již byla ukončena mohou být opraveny pouze za předpokladu, že budou k dispozici náhradní díly.

Demontované nahrazené díly se stávají majetkem servisního střediska, pokud si je objednatel nevyžádá zpět při sjednání opravy.

Servisní středisko nenese odpovědnost za škody způsobené servisovaným přístrojem.

Doba uschování po opravě činí 3 měsíce. Nevyzvedne-li si objednatel zakázku v této lhůtě, bude účtováno skladné dle aktuálního ceníku. Po 12 měsících propadá zakázka ve prospěch servisního střediska, která si vyhrazuje právo na likvidaci zakázky.

Záruční lhůta na placenou opravu je 6 měsíců. Záruční doba na vykonanou práci při opravě přístroje a na nové díly použité k opravě zařízení se řídí dle podmínek jednotlivých dodavatelů náhradních dílů. Tyto podmínky jsou objednateli poskytnuty na vyžádání před započetím prací na zakázce.

Faktury a účty za provedené opravy servisním střediskem jsou splatné ihned a hradí se při osobním odběru hotově nebo platební kartou v plné výši. V případě odmítnutí uhrazení celkové částky za opravu objednatelem, vyhrazuje si servisní středisko právo uvalit na opravený přístroj zástavní právo. V případě platby zakázky zálohovou fakturou, bude přístroj vydán až po úplném uhrazení účtované částky.

Doba trvání opravy je stanovena dohodou při sjednání zakázky. V případě písemného upozornění objednatele naším servisem na prodloužení termínu opravy, nevzniká nárok na slevu z provedené práce za nedodržení dříve sjednaného termínu.

Při ztrátě servisního / reklamačního listu je objednatel povinen při vyzvednutí zakázky prokázat svou totožnost předložením platného OP vystaveného na jméno uvedeno v servisním / reklamačním listu.

Servisní středisko používá k evidenci zakázek software Opravy a Servis. Při uvedení emailu je objednatel průběžně elektronickou poštou informován o změně stavu jeho zakázky. Objednatel může sledovat stav jeho zakázky online na www.aqua-thermo.cz. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s se zásadami zpracování osobních údajů společnosti dostupných na www.aqua-thermo.cz/osobni-udaje/ .